top of page

Mind Resources erbjuder högkvalitiva och innovativa tjänster inom personalutveckling för såväl företag, organisationer som enskilda personer.

 

Använd också du YTK -metoden för analys informationshantering som ett redskap för ledarskap- och personalutveckling samt för rekrytering och omplacering.

Kort om Mind Resources och YTK-analys

Missionen

Optimalt befrämja organisationers produktivitet, samt resurser bland personalen.

 

Verksamhetens tanke

Mind Resources Oy erbjuder till organisationer innovativa, till alla nyttiga hjälpmedel och därtill även service för igen- och erkännandet av personalens resurser.

 

Våra produkter

Förverkligandet av verksamhetens tanke med hjälp av tjänster som YTK® analys och dens olika anpassningsformer.

 • Individbeskrivning

 • Gruppbeskrivning

 • Uppdragets beskrivning

 • Jämförelse av uppdrag

 • Parjämförelse

 

Hittills har vi producerat över 20 000 analyser.

 

Korteligen om företagets historia

Företaget grundades år 1992 av emeritusprofessor, doktor i statsvetenskap Jukka Lehtinen. I början var bolaget verksam under namnet Koulutustutkimus Oy Jukka Lehtinen. Ằr 1996 ändrades bolagets namn till Suomen Koulutustutkimus Oy och år 1999 fick bolaget sitt nuvarande namn Mind Resources Oy. I tillägg till sitt forskningsarbete utvecklade professor Lehtinen våran serviceprodukt - Yksilön Toimintavalmiuden Kuvaus YTK®, vilken togs i bruk i slutet av 1995. Professor Lehtinen utarbetade den nuvarande formen som resultat efter årlånga utvecklingen.

 

YTK -analysens dimensioner

Genom metoden klarläggs det sätt på vilket den analyserade personen hanterar information. Sättet beskrivs utgående från fyra olika dimensioner:

 

1) Allmänt sätt att hantera information, dimensionerna är personens

 • analytiska och logiska förmåga,

 • formbundenhet och systematiska sinne,

 • sociala förmåga,

 • förmåga till nytänkande (innovation).

 

2) Bakgrundsfaktorer, vilka berättar om

 • personens inriktning inåt och utåt,

 • informationshanteringen baseras på sinnesförnimmelser och egna tankar (intuition),

 • betoningen på känslor och förnuft i verksamheten,

 • snabbheten som beslutsfattare, är personen en som funderar eller en som tar beslut.

 

3) Sätt att tillägna sig nyheter, där det finns tre par begrepp

 • syn- och hörselsinnets dominans vid inhämtning av information,

 • om uppmärksamheten fästs vid detaljer eller helheter,

 • om inhämtningen av information har som mål att lägga saker på minnet (utantillinlärning) eller förståelse av informationens innebörd.

 

4) Några andra mentala egenskaper:

 • mental vitalitet,

 • inlärningsaktivitet och

 • självförtroende

 

bottom of page